fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kilka transakcji i już jest podatnik VAT

Z definicji działalności gospodarczej wynika, że wykonanie czynności nawet jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy pozwala zaliczyć taką czynność do działalności gospodarczej
Tak orzekł WSA w Opolu 24 października 2007 r. (I SA/ Op 234/07).Organ podatkowy ustalił, że podatniczka sprowadziła pięć samochodów osobowych z terytorium Niemiec, z których trzy później sprzedała. Działo się to w ciągu półtora roku. W związku z tym uznał, że spełniła ona definicję podatnika VAT i określił jej zobowiązanie w podatku VAT.Organ stwierdził, że towar został zakupiony z zamiarem sprzedaży, o czym świadczą: krótki okres między zakupem a sprzedażą samochodów, jak również porównane ceny zakupu z cenami sprzedaży. Podatniczka odwołała się od decyzji organu pierwszej instancji. Twierdziła, że zawarła umowy cywilnoprawne, a wykonane przez nią tylko trzy transakcje w tak krótkim czasie nie mogą wskazywać na to, że należy uznać ją za podatniczkę VAT. Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.W skardze do WSA podatniczka zarzuciła naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT z 2004 r. w związku z art. 4 VI dyrektywy prz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA