fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Studenci nie stracą

Ubożsi studenci będą mieli teraz lepszy dostęp do edukacji – mówi Zbigniew Marciniak, wiceminister nauki
Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Będzie więcej stypendiów socjalnych - mówi wiceminister nauki Zbigniew Marciniak w rozmowie z "Rz"
Rz: Dlaczego resort nauki i szkolnictwa wyższego nie zabiegał o wprowadzenie rocznego vacatio legis dla stypendiów rektorskich?
Zbigniew Marciniak, wiceminister nauki: Nie było takiej potrzeby. Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym była konsultowana przez trzy lata, została uchwalona w lutym, w Dzienniku Ustaw ukazała się w kwietniu, a wprowadzone nią nowe zasady dotyczące stypendiów mają obowiązywać od października. Pół roku to wystarczająco dużo czasu na uchwalenie nowych regulaminów pomocy materialnej i poinformowanie o nich studentów. Z moich doświadczeń wynika, że na opracowanie nowych zasad wystarczą trzy posiedzenia. Zresztą większość uczelni już je przygotowała.
Nowe regulacje są mniej korzystne od obowiązujących. 50 tys. mniej studentów dostanie stypendia rektorskie. Czy z tego względu zmiany nie powinny wejść w życie za rok, a nie już od jesieni?
W reformie należy dostrzegać cały pakiet korzystnych zmian przygotowanych z myślą o studentach i z ich udziałem. Nie można zapominać, że w ten sposób znacząco pomagamy studentom z mniej zamożnych rodzin. Podnieśliśmy progi dochodowe o 30 proc. i zwiększyliśmy o 10 proc. kwotę dotacji na stypendia socjalne. W efekcie w przyszłym roku akademickim nawet 50 tys. studentów więcej niż w roku obecnym otrzyma stypendia socjalne. Przesuwając termin wejścia w życie przepisów o stypendium naukowym rektora, wstrzymalibyśmy większą pomoc dla najbiedniejszych studentów. Tych dwóch kwestii nie można bowiem traktować oddzielnie. To jest system naczyń połączonych. Ubożsi studenci będą mieć teraz lepszy dostęp do studiów.
To nie jest ta sama grupa. Ci, którzy zabiegali o dobre oceny, mając nadzieję, że otrzymają stypendium naukowe, mogą go nie dostać.
Studenci najlepsi i wybitni zyskują nowe specjalne formy motywacji i nagradzania. Pamiętajmy, że dotychczas studenci nigdy po zakończeniu sesji nie mieli pewności, czy dostaną stypendium naukowe. O tym, jaka średnia będzie uprawniać do jego otrzymania, zwykle dowiadywali się na początku kolejnego roku akademickiego. Tym razem w październiku część z nich będzie mogła starać się o stypendium z innej puli, socjalnej, a do tej pory nie mieli na to szansy.
Stypendium rektora jest przeznaczone dla najlepszych studentów osiągających nie tylko wysoką średnią, ale także odnoszących inne sukcesy. To od uczelni zależy, jakie kryteria określą w regulaminie stypendialnym. W przyszłym roku akademickim mogą przyjąć takie, które będą w większym stopniu premiować wysoką średnią ocen, a dzięki temu w pierwszym roku obowiązywania przepisów studenci mogą nie odczuć żadnej zmiany.
Stypendium rektora miało promować najlepszych studentów i być przyznawane za średnią oraz osiągnięcia, np. naukowe. Tymczasem można je przyznać tylko za średnią. Nie zrealizowano zatem zamierzonego celu.
Taki zapis został przyjęty na wniosek przedstawicieli Parlamentu Studentów RP. Postulowali to, by więcej studentów mogło otrzymać stypendia rektora za wyniki w nauce. Jak już wspomniałem, uczelnie w regulaminach same zdecydują, czy stypendium rektora może być przyznane tylko za wyniki w nauce, czy również za dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, co stanowi nowość w systemie. To od władz uczelni i samorządu studenckiego zależy, co będzie promowane. Szkoły sportowe mogą kłaść większy nacisk na osiągnięcia sportowe, uniwersytety na naukowe. My daliśmy narzędzie, które uczelnia może dostosować do swoich potrzeb. Jednocześnie nowelizacja wprowadza nowe zasady przyznawania stypendium ministra, a także diamentowe granty – stypendia dla wybitnych studentów prowadzących badania naukowe. Nie możemy też zapominać o wysokich stypendiach na kierunkach zamawianych. Już ponad 20 tys. najlepszych studentów, otrzymuje ok. 1 tys. zł miesięcznie.
Czytaj też:
Więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA