fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 2 czerwca 2011

NIK
- ustawa z  22 stycznia 2010 r.  o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU nr 227, poz. 1482)
REGULAMIN SEJMU
- niektóre przepisy  uchwały Sejmu RP z 28 kwietnia w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (MP nr 33, poz. 387)
RACHUNKOWOŚĆ
- ustawa z 15 kwietnia o zmianie ustawy  o  rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 102, poz. 585)
SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI
- ustawa z 15 kwietnia o zmianie ustawy  o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 102, poz. 586) - więcej "Wcześniej zawiadomią klienta o wadach"
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
- ustawa z 15 kwietnia o zmianie ustawy  o Prawo telekomunikacyjne  (DzU nr 102, poz. 587) - więcej w artykule "Operatorzy będą znali metodologię"
KODEKS WYBORCZY
- ustawa z 15 kwietnia o zmianie ustawy  o Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy  (DzU nr 102, poz. 588)
CŁO W OBROCIE POCZTOWYM
- rozporządzenie ministra finansów z 28 kwietnie zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym  (DzU nr 102, poz. 589)
 
Z DNIEM OGŁOSZENIA:
z 12.00 (zasygnalizowane niżej akty prawne weszły w życie 2 czerwca, bo tego dnia po godz. 21.43 zostały opublikowane w Internecie)
AKCJE SKARBU PAŃSTWA
- rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (DzU nr 114, poz. 663)
- kolejne jej rozporządzenie określa szczegółowy tryb zbywania akcji SP (DzU nr 114, poz. 664)
PRODUKTY LECZNICZE
- na podstawie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych minister zdrowia ustaliła wzór formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów (DzU nr 114, poz. 665)
ZABYTKI
- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego o prowadzeniu rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (DzU nr 113, poz. 661)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA