Pokrycie zobowiązań to nie przejęcie praw

Ten, kto zapłacił za kupującego, nie staje się tym samym właścicielem rzeczy będącej przedmiotem transakcji
Pokrycie cudzego długu nie oznacza bowiem przejęcia roszczenia, które powstaje wskutek jego zapłaty. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 19 września 2006 r. (II CSK 236/07). Orzeczenie dotyczy sprawy wszczętej przez firmę Wagon Holding AG ze Szwajcarii przeciwko syndykowi masy upadłości polskiej Fabryki Wagon SA. Przyczyną sporu stało się prawo własności do linii produkcyjnej sprzedanej przez syndyka.Fabryka Wagon zawarła we wrześniu 2002 r. umowę kupna tej linii ze spółką z o.o. Bombardier za równowartość 1,44 mln euro. W jednym z punktów umowy znalazło się zastrzeżenie, że kupujący – Fabryka Wagon – może poprosić szwajcarską firmę Wagon Holding o zapłatę ceny, a sprzedająca spółka Bombardier przyjmie od niej zapłatę. Spółka Bombardier miała zachować prawo własności linii produkcyjnej do uzyskania pełnej uzgodnionej ceny.Fabryka Wagon i Wagon Holding zawarły następnie porozumienie, zgodnie z którym szwajcarska firma miała wpłaci...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL