Wynalazki będą zgłaszane przez Internet

Rzeczpospolita
1 listopada br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. O najważniejszych zmianach, jakie pojawią się już wkrótce w tej ustawie, rozmawiamy z Alicją Adamczak, prezes Urzędu Patentowego
Rz: Za kilka dni będzie można ubiegać się o ochronę wynalazków oraz znaków towarowych w formie online. To dobre rozwiązanie? Alicja Adamczak: Jestem jego gorącą zwolenniczką. Do tej pory zgłoszenia dokonywało się osobiście lub przysyłając je pocztą czy telefaksem, przy czym w tych ostatnich przypadkach należało dostarczyć do Urzędu oryginał zgłoszenia w ciągu 30 dni od daty nadania. Wyjątkiem były tu zgłoszenia o patent europejski, których można było dokonywać drogą elektroniczną już od ponad dwóch lat. Ta sytuacja zmieni się, i to w odniesieniu do wszystkich zgłoszeń do Urzędu Patentowego, 1 listopada z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej. Otworzy ona przedsiębiorcom, wszystkim zgłaszającym, drogę do zgłoszeń online w trybie krajowym. Będzie to ogromnym ułatwieniem, gdyż stworzy możliwość konkurowania o pierwszeństwo do uzyskania ochrony nawet w sytuacji pobytu za granicą. Poczta elektroniczna będzie r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL