Likwidowana spółka z o.o. musi opodatkować zwracane udziały

Decydując o rozwiązaniu spółki z o.o., wspólnicy muszą poinformować o tym fiskusa. Powinni też rozliczyć się z wierzycielami, a od zwróconych im udziałów zapłacić podatek dochodowy
Przyczyn zakończenia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kilka. Najczęstsza to nieopłacalność inwestycji. Powodem zakończenia działalności może być również nieustanne ponoszenie strat, brak możliwości uzyskania kredytów bankowych czy nieuzyskanie spodziewanych zezwoleń lub koncesji. Może to być również śmierć wspólnika czy rozpoczęcie prowadzenia działalności w innej formie.Zasady, jakich należy przestrzegać, rozwiązując i likwidując spółkę z o.o., określają przepisy kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Art. 270 k.s.h. wśród powodów jej rozwiązania wymienia:- te, które są przewidziane w umowie,- ogłoszenie upadłości,- podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu jej siedziby za granicę (stwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza), a także- inne przyczyny przewidziane prawem. Może to być np. połączenie z inną sp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL