Czas na korektę informacji o stanie konta ubezpieczonego

Nie przestrasz się, jeśli załoga zasypuje cię reklamacjami w sprawie informacji o stanie konta ubezpieczonego. Swoje błędy musisz poprawić, ale nie jest to takie trudne. Nie odbiega bowiem od zasad korekty zusowskich deklaracji i raportów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany przesyłać informację o stanie konta każdemu ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Tegoroczna, sporządzana według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, zawiera następujące dane o:- zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne (z pierwszego filaru, czyli bez składek na otwarte fundusze emerytalne),- zwaloryzowanym kapitale początkowym po waloryzacji za 2006 r.,- składkach na otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ogółem za okres do końca grudnia 2006 r. włącznie (należnych i odprowadzonych),- składkach emerytalnych za 2006 r. w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące.Ponadto ZUS przesyła poglądową informację na temat przyszłej emerytury z pierwszego filaru. Osoby, które otrzymały informacje, powinny sprawdzić jej poprawność. W razie znalezienia błędu wiele reklamacji można złożyć u własnego pracodawcy, zleceniodawcy, nakładcy itd. Przedstawiamy krok po kroku, jak wygląda proces popra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL