Kasa po wznowieniu działalności

Przedsiębiorca, który miał obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej, ale działalność zlikwidował, powinien po jej wznowieniu rejestrować obrót od pierwszej sprzedaży
Jest w tym wypadku osobą kontynuującą, a nie rozpoczynającą działalność gospodarczą. Nie ma więc zastosowania § 3 ust. 6 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, zwalniający z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w 2006 r., do przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł.Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, w wyroku z 11 października 2007 r. (I SA/Ol 405/07).We wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego skierowanym do naczelnika urzędu skarbowego podatnik wskazał, że w listopadzie 2004 r. zlikwidował działalność gospodarczą, z której obroty ewidencjonował za pomocą kasy rejestrującej. W maju 2006 r. wznowił prowadzenie działalności. Powziął wątpliwość, w jakim terminie powinien rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jego zdaniem był uprawniony do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL