Koszty odliczamy od każdego angażu, ale kwotę wolną tylko raz

Zatrudniający, który zawarł z podwładnym kilka umów o pracę, rozlicza koszty uzyskania przychodu odrębnie z tytułu każdej z nich. Natomiast kwotę wolną od podatku uwzględnia tylko raz
[b]– Nasza firma zawarła z tym samym pracownikiem dwie umowy o pracę. Ile razy mamy uwzględniać koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną? Raz czy dwa razy? – pyta czytelnik.[/b]Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy, pracodawca musi uwzględnić koszty uzyskania przychodu odrębnie od każdej umowy i to w pełnej wysokości. To oznacza, że może nawet zostać przekroczony roczny limit kosztów uzyskania przychodów dla wieloletatowców (w 2007 r. limit ten wynosi 1953,23 zł).Potwierdził to m.in. [b]Urząd Skarbowy w Jaśle w piśmie z 25 lipca 2006 r. (PD-415/32/06)[/b]: „Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż z jednym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę, a więc nawiązano dwa odrębne stosunki pracy, analogicznie jak w przypadku zawarcia umów o pracę z dwoma różnymi zakładami pracy. A zatem przy obliczeniu należnej zaliczki na podatek dochodowy zakład pracy jest zobowiązany (...) uwzględnić koszty uzyskania przychodów od każdego stosunku pracy w peł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL