Amerykański menedżer nie płaci w Polsce na zdrowie

Czytelnicy pytają dF odpowiada
Jeden z członków rady nadzorczej spółki jest obywatelem polskim, ale na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas od wypłacanego mu świadczenia odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy po nowelizacji ustawy nadal mamy obowiązek te składki opłacać?Nie - Nowe brzmienie przepisu wskazuje, że obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęci są członkowie rad nadzorczych mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli członek rady nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, tym samym nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu od 1 października 2007r. Z tym dniem spółka powinna go więc wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL