PFRON sprawdzi refundacje składek

Będą jednolite procedury kontrolne pozwalające na sprawdzenie wykorzystywania przez pracodawców środków wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli prowadzonej przez organy uprawnione na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Nowe przepisy umożliwią monitorowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowywania wynagrodzeń tych osób i refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Obecne unormowania także pozwalają na weryfikację zasadności refundowania składek ZUS za te osoby, ale nie są precyzyjne. Ponadto brakuje w nich wielu rozwiązań zapewniających skuteczność kontroli.Istotne zmiany proponowane w nowej regulacji dotyczą m.in. możliwości i trybu wyłączenia kontrolera, sprecyzowania rodzaju czynności kontrolnych, a także możliwości ich przeprowadzenia z zaskoczenia.Podmiot kontrolowany będzie mógł skutecznie wystąpić o wyłączenie kontrolera np. wówczas, gdy stwierdzono przyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL