fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Możesz zapłacić mniej za nowy garaż

Jeśli inwestujesz w nowe mieszkanie z miejscem postojowym, poproś dewelopera o informację, jaką stawkę VAT zastosuje. Jeżeli ma korzystną interpretację z urzędu skarbowego, ty zapłacisz 7, a nie 22 proc. VAT. Sam też możesz wystąpić o taką opinię
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług sprzedaż obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części jest do końca 2007 r. objęta preferencyjną 7-procentową stawką VAT. W ustawie znajduje się jednak zastrzeżenie, że ta stawka nie dotyczy lokali użytkowych. Dla nich należałoby stosować stawkę 22 proc. Mało kto neguje konieczność doliczenia wyższej stawki, gdy garaż albo miejsce postojowe są położone poza budynkiem mieszkalnym. Wątpliwości pojawiają się wtedy, gdy mieszczą się w tym samym budynku co lokal mieszkalny, a na dodatek są sprzedawane razem z nim, jako pomieszczenie przynależne. Ministerstwo Finansów twierdzi, że wtedy również trzeba je uznać za lokale użytkowe i opodatkować zwykłą 22-proc. stawką. Sądy i niektóre organy skarbowe niejednokrotnie nie zgadzają się z tym stanowiskiem.
Ministerstwo Finansów uważa, że garaż lub miejsce postojowe nie służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i dlatego garaże – w interpretacji MF – są lokalami użytkowymi (zobacz odpowiedź MF z 5 marca 2007 r. na interpelację poselską nr 6103). Podobne stanowisko zajęły niektóre urzędy skarbowe (interpretacje Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 15 maja 2007 r. sygn. USIII/2-443/199/27/J/2007 oraz z 12 lutego 2007 USIII/2-443/172/61/J/2006, interpretacja Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 30 października 2006, sygn. 1473/WVO/443/703/143/2006/EŻ).
Niemało jest jednak interpretacji korzystnych dla nabywców garaży (decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile z 25 sierpnia 2006 r. sygn. P1-P-443-0004/06/Z czy Izby Skarbowej w Warszawie z 21 czerwca 2007, sygn. 1461/DCi-II/4407/147/07/EO). Urzędnicy zaczęli liberalnie podchodzić do opodatkowania garaży po orzeczeniach sądów dotyczących tej kwestii. W czerwcu 2005 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł (I FSK 103/05), że miejsca postojowe nie mogą być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży, gdyż nie stanowią samodzielnych lokali użytkowych. Jeśli więc deweloper sprzedaje lokal mieszkalny wraz z prawem do korzystania z miejsca parkingowego znajdującego się w danym budynku, całość powinien opodatkować jedną, obniżoną stawką.
W wyroku z 5 lipca 2006 r (I FSK 945/05) NSA stwierdził, że „w przypadku czynności o charakterze kompleksowym, na które składa się czynność podstawowa i czynności pomocnicze niezbędne do wykonania tej pierwszej, przyjmować należy jednolitą stawkę VAT dla całego kompleksu czynności, właściwą dla czynności podstawowej. W tym przypadku sprzedaż mieszkania można uznać za czynność podstawową, a sprzedaż garażu za pomocniczą”.
Istotne dla polskich sądów i fiskusa okazało się orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Uznał on, że nie można sztucznie dzielić przedmiotu sprzedaży, tylko ze względu na różnice w sposobie opodatkowania poszczególnych elementów transakcji (C-349/96 i C-41/04). Podobne stanowisko wyraził też Sąd Najwyższy w wyroku z 21 maja 2002 r. (sygn. III RN 66/01).
Dla dewelopera zastosowanie takiej czy innej stawki VAT to z pozoru drugorzędny problem: nie z jego kieszeni idą pieniądze.
– Z drugiej jednak strony, stawka VAT ma wpływ na ostateczną cenę mieszkania (cenę brutto), więc może być czynnikiem wpływającym na konkurencyjność ofert – mówi Marek Kolibski, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy.
Dlatego niektórzy deweloperzy występują do organów skarbowych o interpretacje przepisów. Są one wiążące tylko dla konkretnych przypadków przedstawionych przez konkretną firmę deweloperską. Może się więc zdarzyć, że ten sam deweloper będzie prowadził niemal identyczne inwestycje w różnych regionach kraju i do każdej z nich mieć będzie sprzeczne ze sobą interpretacje. Często bowiem deweloperzy zakładają spółki celowe, które mają swe siedziby w różnych miastach. Bywa też i tak, że interpretacje wydaje ten sam organ skarbowy, ale w ciągu kilku lat czy miesięcy zmienia się jego stanowisko. Wtedy sprzedaż mieszkań z garażami będzie opodatkowana różnymi stawkami.
– Niestety, nabywcom mieszkań, którym doliczono wyższą stawkę, nie daje to żadnych praw do domagania się zwrotu nadpłaconego VAT – mówi Marek Kolibski. – O taki zwrot może bowiem wystąpić wyłącznie podatnik VAT, czyli deweloper.
Po uzyskaniu korzystnego postanowienia teoretycznie mógłby zwrócić nabywcy nadpłacony podatek. Jednak w praktyce występowanie o interpretację już po dokonaniu transakcji jest dla dewelopera grą niewartą świeczki. Dlatego lepiej sprawdzić, czy ma interpretację, zanim podpiszemy umowę i wpłacimy pieniądze.
Od lipca tego roku interpretacje podatkowe wydaje minister finansów. Warto wystąpić z prośbą do MF o wydanie ogólnej interpretacji prawa podatkowego. Gdyby nie została udzielona, bo nie ma takiego obowiązku, należy spróbować uzyskać od ministerstwa indywidualną interpretację. Deweloper na pewno ją dostanie. Nabywca mieszkania także może wystąpić o interpretację, a to dzięki temu, że obecnie przepisy wyraźnie dopuszczają możliwość pytania o przyszłe sytuacje. W pytaniu można zaznaczyć, że w nabywanym mieszkaniu wnioskodawca zamierza umieścić siedzibę swej firmy (co nie oznacza przecież, że faktycznie tak zrobi). Z tego powodu chciałby się dowiedzieć, czy będzie miał prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury na garaż i czy faktura ta jest prawidłowo wystawiona.
1 stycznia 2008 r. wejdą w życie zmienione przepisy o VAT. Zgodnie z nimi 7-proc. stawką tego podatku będą objęte obiekty budownictwa mieszkaniowego, lecz tylko te, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 mkw. (dom jednorodzinny) i 150 mkw. (lokal mieszkalny). Tak jak dziś z preferencyjnej stawki będą wyłączone lokale użytkowe. Załóżmy jednak, że deweloper ma już korzystną interpretację dla swojej inwestycji i garaż nie został w niej uznany za lokal użytkowy, ale przynależny do mieszkania. Czy interpretacja będzie miała zastosowanie, gdy nowe przepisy wejdą w życie?– Zależy, kiedy deweloper wystąpił z wnioskiem o nią – mówi Marek Kolibski. – Jeśli przed końcem czerwca 2007 r., to zastosowanie znajdą przepisy ordynacji podatkowej obowiązujące do tego czasu. Według nich interpretacje, które będą niezgodne z nową ustawą o VAT, wygasną z mocy prawa 1 stycznia 2008 r. Oznacza to, że jeśli powierzchnia budowanego mieszkania nie przekroczy ustawowego limitu, to korzystna interpretacja dotycząca garaży powinna także i po Nowym Roku dawać prawo do objęcia 7-proc. stawką podatku tak mieszkania, jak i garażu. Jeśli mieszkanie będzie przekraczało ustawowy limit, to interpretacja dotycząca garażu wygaśnie z mocy prawa, a wówczas i mieszkanie, i garaż będą opodatkowane według stawki 22 proc.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA