fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sylwetki

Koniunkturę na węgiel trzeba wykorzystać

Fotorzepa, Darek Golik
Sposób prywatyzacji kopalń musi być uzgodniony ze stroną społeczną– mówi w rozmowie Joanna Strzelec-Łobodzińska podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
[b]„Rz”: Górnicy domagają się gwarancji, by państwo zachowało kontrolę w prywatyzowanych spółkach węglowych. Ale to już gwarantuje strategia dla górnictwa węgla kamiennego.[/b]
Joanna Strzelec-Łobodzińska: Prywatyzacja nie może naruszać zapisów strategii i obowiązującego prawa. A zgodnie z obowiązującą strategią, póki nie zostanie ona zmieniona, oczywiście po uzgodnieniu ze stroną społeczną, pakiet większościowy spółek węglowych idących na giełdę ma pozostać w rękach państwa.
[b] A zostanie zmieniona? W przypadku Bogdanki tak się stało.[/b]
Do chwili obecnej taka procedura nie została uruchomiona.
[b]Czy debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej na GPW w maju lub czerwcu jest realny? Mamy luty...[/b]
Ministerstwo Skarbu Państwa założyło ambitny harmonogram, ale to są profesjonaliści. Nikt z nas nie jest jasnowidzem, ale jeśli nic nie przewidzianego się nie zdarzy, to termin ten jest realny..
[b] Może się zdarzyć, co podnoszą związkowcy, że strona społeczna się nie zgodzi i co wtedy?[/b]
Jak mówię – jeśli nic się nie zdarzy... W strategii dla sektora jest wyraźny zapis, że sposób i przebieg prywatyzacji musi być uzgodniony ze stroną społeczną. Rolą zarządu spółki jest więc wypracowanie z załogą takiego porozumienia. Nie słyszałam jeszcze o prywatyzacji na siłę, bez zgody strony społecznej.
[b] Minister Skarbu powiedział „Rz”, że nie ma decyzji o sposobie prywatyzacji JSW. Ale brana jest przecież pod uwagę sprzedaż samych udziałów skarbu, a wtedy pieniądze nie trafią do spółki. A JSW, jak deklarował prezes, chciałaby pozyskać 1,2-1,5 mld zł na inwestycje.[/b]
JSW nie posiada zatwierdzonej przez strategii wieloletniej, z rozpisanymi planami inwestycyjnymi. Zapewniam, że jeśli będzie miała określone potrzeby na inwestycje, w sprecyzowanej perspektywie czasu, to środki na nie będą pozyskane tą drogą.
[b] A co z eksporterem węgla Węglokoksem i Katowickim Holdingiem Węglowym? Też pójdą na giełdę? Razem? [/b]
Mam wrażenie, że mówi się o tym, jak o fakcie dokonanym, a my nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji, bo trwają analizy. Sam Węglokoks jest przygotowany do debiutu i jest on realny także w tym roku. Rozważamy połączenie ze spółką węglową czy kopalnią, bo posiadanie zaplecza produkcyjnego zwiększa wartość eksportera. Dla obu stron daje to efekty synergii, producentowi węgla zapewniłoby zewnętrzny rynek zbytu oraz pozyskanie środków na inwestycje. Mówimy o połączeniu kapitałowym, nie organizacyjnym. Jeśli z analiz wyjdzie, że połączenie Węglokoksu i KHW jest najlepszym rozwiązaniem, pójdą na giełdę razem. Jeśli nie, pójdzie na nią najpierw sam Węglokoks.
[b] Czy w kontekście planu dużego debiutu JSW, której wartość „Rz” szacuje do 12 mld zł, znajdą się chętni na zakup akcji kolejnej spółki czy grupy węglowej?[/b]
Spółka z Jastrzębia jest największym w UE producentem węgla koksowego, bazy do produkcji koksu i w kolejności stali. Ma też koksownie. A więc i inwestor będzie inny, bo Węglokoks to eksporter paliwa, a KHW producent węgla energetycznego. A koniunkturę na węgiel trzeba w końcu wykorzystać.
[b] Związkowcy postulują konsolidację całego śląskiego górnictwa. Chcą, by np. nie powstawał model KHW+Węglokoks, ale m.in. by uwzględnić też największą spółkę górniczą w UE, Kompanię Węglową. To możliwe?[/b]
Cofnięcie JSW z drogi samodzielnego debiutu nie wchodzi w grę. Ale jeśli doszłoby do połączenia kapitałowegoWęglokoksu i KHW, to mógłby to być pierwszy krok do dalszej konsolidacji. Mnie się podobają duże organizmy biznesowe, bardziej odporne na cykle koniunkturalne.
[b] Prezes JSW, gdy trwało wezwanie NWR na Bogdankę, mówił, że jego spółkę stać na zakup lubelskiej kopalni. To realne?[/b]
Nikt nigdy nie wykluczał wzajemnych zakupów. Do właściciela JSW, czyli do nas, taki wniosek nie wpłynął.
[b] Jak ocenia pani wyniki za 2010 r. śląskich spółek wydobywających węgiel?[/b]
Nie mówię o nich z optymizmem, bo wiele jest do zrobienia. To na razie szacunki. Wydobycie mniejsze o 1,6 mln ton a sprzedaż większa o 1,9 mln ton. (bez Południowego Koncernu Węglowego i LW „Bogdanka”). Zmniejszyły się zapasy, które na koniec 2009 r. były najwyższe w historii i przekraczały 5 mln ton. Za granicę sprzedano ok. 12 mln ton węgla, import przekroczył 13 mln ton. Na sprzedaży paliwa cztery spółki, uwzględniając PKW, zarobiły 1,9 mld zł, a wynik netto szacujemy na 0,9-1 mld zł. Na inwestycje spółki wydały 2 mld zł, w tym 400 mln zł z dotacji budżetowej. Wszystkie środki z dotacji budżetowej zostały wykorzystane. [b] Ten rok będzie lepszy?[/b]
Wiele na to wskazuje. W styczniu te cztery spółki miały ok. 2 mld zł przychodów, ponad 100 mln zł zysku netto, sprzedały 6 mln ton węgla, wydobyły 5,6 mln ton.
[b]Mówi się, że jest pani matką chrzestną sprzedaży przez Kompanię Węglową prywatnemu inwestorowi kopalni Silesia. Czy będą podobne transakcje?[/b]
Trochę tak się czuję, bo Silesia miała być zlikwidowana, a dostała jeszcze jedną szansę. Na razie nie ma takiej drugiej kopalni, więc nie ma alternatywy. Jeśli od załogi pojawi się inicjatywa takiej transakcji, niczego nie można wykluczyć.
[b] A Halemba? Co roku 300 mln zł straty netto to mało?[/b]
Został opracowany plan naprawczy, którego realizacja zostanie oceniona na koniec tego roku. Jednak po styczniu mogę powiedzieć, że ten plan realizowany jest z nadwyżką. Nie przekreślajmy więc Halemby. Tam jest węgiel koksowy, choć dojście do niego wymaga inwestycji. Halemba, jeśli nadal będzie poprawiać efektywność, będzie wydobywać.
[b]Obejmujemy w lipcu prezydencję w UE. A Unia nie lubi węgla.[/b]
Rolą Polski jest zmiana nastawienia z polityki antywęglowej na politykę niskoemisyjną. To różnica. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energii mówią o tym, że zapotrzebowanie na węgiel na świecie będzie rosło. Europa nie może być więc zieloną wyspą na czarnej węglowej mapie. Polska nie jest antyekologiczna. Zobowiązania z Kioto wykonaliśmy z naddatkiem.
[i]rozmawiała Karolina Baca[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA