Aporty można jeszcze amortyzować na starych zasadach

Niektóre firmy mogą nadal korzystać z ubiegłorocznych korzystnych przepisów o amortyzacji
Chodzi o wycenę i sposoby dokonywania odpisów od aportów. Zasady z 2006 r. mogą stosować jeszcze podatnicy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, oraz ci, których pierwszy rok podatkowy rozpoczął się w drugiej połowie 2006 r.Wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego nie jest opodatkowane u spółki wnoszącej i u spółki otrzymującej przedsiębiorstwo (patrz ramka). Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2006 r. przewidywały, że ta druga spółka mogła podwyższyć podstawę amortyzacji otrzymanych składników majątkowych do ich wartości rynkowej, a także ustalić na nowo metodę i stawki amortyzacyjne. Regulacje te były korzystne dla podatników, jeżeli w wyniku wniesienia przedsiębiorstwa aportem wystąpiła tzw. dodatnia wartość firmy. Dotyczyło to również zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej zcp).Od 1 stycznia 2007 r. spółka otrzymująca aport nie może już wprowadzić do ksiąg składników wchodzących w skł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL