fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urząd pozwoli poprawić deklarację już po kontroli

Od 2008 r. przedsiębiorcy będą mogli korygować deklaracje VAT po zakończonej przez urząd skarbowy kontroli. Wtedy zniknie nie tylko obecny zakaz, ale i 30-proc. sankcja
Obecnie tylko podatnicy VAT nie mogą skorygować deklaracji po kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy. Zabrania im tego art. 81b § 3 ordynacji podatkowej. Nikt już nie pamięta powodów, dla których w 2005 r. wprowadzono to ograniczenie (DzU z 2005 r., nr143, poz. 1199).Ciekawe, że ci sami podatnicy mogą poprawiać deklaracje pobadaniu przeprowadzonym przez urząd kontroli skarbowej. Nie mają też ograniczeń w rozliczaniu innych podatków, np. dochodowego. Pozwala im na to ustawa o kontroli skarbowej (art. 14c ust. 2). Zgodnie z nią kontrolowany może w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu kontroli skorygować złożoną wcześniej deklarację podatkową i to w zakresie objętym postępowaniem.Przedstawiciele Ministerstwa Finansów twierdzą, że art. 81b § 3 ordynacji, który ogranicza możliwość dokonania korekty deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej, jest skorelowany z art.109 ust.4 i 5 ustawy o VAT mówiącym, że po stwierdzeniu nieprawidłowości w oblic...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA