fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gratis opodatkowany inaczej niż książka

Nieznane
Możliwe jest odmienne opodatkowanie produktów będących przedmiotem jednej transakcji, jeśli tylko do jednego z nich stosuje się preferencyjną stawkę VAT. Tak orzekł WSA w Gdańsku 12 czerwca br. (I SA/Gd 400/07 i ISA/Gd 401/07).
We wniosku o pisemną interpretację prawa podatkowego spółka pytała o stawkę VAT dla wydawanych przez nią książek wraz z załącznikami w postaci zabawki i bajki na płycie CD. Jej zdaniem preferencyjna zerowa stawka VAT przewidziana dla dostawy książek powinna mieć również zastosowanie do drugiego produktu. Zestaw ten, poprzez funkcjonalny związek obu elementów, stanowi jednolity produkt, który powinien podlegać łącznemu opodatkowaniu jedną stawką podatkową.Organy podatkowe nie zgodziły się z tym stanowiskiem, uznając, że oba produkty należy opodatkować odrębną stawką VAT, mimo że chodzi o jedną dostawę towarów. Stwierdziły również, że ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę VAT dla książek produkowanych tylko metodami poligraficznymi.Sąd uchylił ich decyzje. Uznał bowiem, że z zerowej stawki VAT mogą korzystać również książki wydawane w formie innej niż drukowana, o ile dają się zakwalifikować we właściwym grupowaniu PKWiU. Zgodził ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA