fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie było odliczenia przy zakupach, nie powinno być podatku należnego przy sprzedaży

Przepis uzależniający zwolnienie od tego, czy sprzedawany towar był używany, jest niezgodny z regulacjami unijnymi
Ustawa o VAT zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, jeśli przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 2 towary używane to:- budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;- pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika wyniósł co najmniej pół roku.[srodtytul]Gdy podatnik sam nie używał [/srodtytul]Przepis mówi o towarach używanych przez podatnika, który dokonuje ich dostawy. Czy zwolnione będą towary, które nie były używane przez samego podatnika, lecz były np. oddane w leasing, najem czy w dzierżawę?Można się spotkać z poglądem, że towary takie nie były używane przez sprzedawcę (tylko przez inne osoby), w związku z czym nie spełniają definicji "towarów używanych". W odniesieniu do rzeczy ruchomych ustawa o VAT wprowadza bowiem warunek ich osobistego używania przez podatnika, a nie używa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA