Dla rzeczy ruchomych pół roku używania, dla nieruchomości - 5 lat od zakończenia budowy

Nie każdy towar faktycznie używany w działalności będzie uznany za używany w rozumieniu ustawy o VAT. Inne kryteria należy brać pod uwagę przy rzeczach ruchomych, a inne przy nieruchomościach
Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT w wypadku tych pierwszych ważny jest okres ich faktycznego używania przez sprzedającego, a w wypadku drugich okres, jaki minął od zakończenia budowy, i ewentualne ulepszenia.[srodtytul]UŻYWANA RZECZ RUCHOMA [/srodtytul]Rzeczy ruchome uznaje się za towary używane, jeśli były używane przez podatnika dokonującego ich dostawy co najmniej pół roku. Liczy się faktyczne używanie. Nie będzie więc towarem używanym np.- trzyletni samochód, który sprzedamy przed upływem pół roku od momentu zakupu (przyjęcia do używania) - nie ma znaczenia, jak długo był używany przez poprzedniego właściciela,- towar handlowy, który przeleżał w magazynie 6 miesięcy (nawet jeśli potem rozpoczęliśmy korzystanie z niego, to czasu składowania nie wlicza się do wymaganego półrocznego okresu),- rzecz, która miała być przeznaczona na cele firmy (inwestycja), ale okazała się niepotrzebna - tak Izba Skarbowa w Gdańsku, w piśmie z 26 paździe...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL