fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie można ponownie występować o lokal socjalny

Osoba, która wystąpiła za późno do sądu o przyznanie jej w związku z eksmisją lokalu socjalnego, nie może się zwrócić o to ponownie. Nawet jeśli jej sytuacja się zmieniła i sąd nie mógłby odmówić przyznania takiego lokalu
Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 6 lipca 2007 r. Wyrok nakazujący eksmisję Bogumiły S. ze spółdzielczego mieszkania zapadł w 1998 r., a więc na długo przed wejściem wżycie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów zobowiązującej sąd do orzeczenia w wyroku eksmisyjnym oprawie do lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia. O wykonanie wyroku z1998 r. spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła po raz pierwszy w2002 r.W marcu 2002 r. komornik zawiadomił Bogumiłę S. o przewidzianej wart. 35 ust. 4 ustawy z2001 r. możliwości wystąpienia do sądu o przyznanie jej lokalu socjalnego. Poinformował ją również o tym, że możliwość ta wygaśnie, jeśli nie zwróci się do sądu w ciągu sześciu miesięcy od tego zawiadomienia. To ostatnie zawierało informację, że jeśli komornik nie otrzyma z sądu wciągu następnych sześciu miesięcy nakazu wstrzymania eksmisji, to podejmie postępowanie na nowo.W art. 35 przewidziano prawo wystąpienia do sądu o przyznanie lok...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA