fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wymiana wodomierzy

Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
Nieznane
Zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zlecił podmiotowi zewnętrznemu wymianę na nowe wszystkich wodomierzy lokalowych w budynku mieszkalnym. Kosztami zakupu nowych wodomierzy spółdzielnia chce obciążyć użytkowników poszczególnych lokali.
Kluczowe znaczenie ma, naszym zdaniem, precyzyjne określenie, czy wodomierze lokalowe są zaliczane do części wspólnej budynku. Niewątpliwie nieruchomość wspólną stanowi grunt związany z budynkiem oraz części budynku i pomieszczenia przeznaczone do użytku więcej niż jednego właściciela lokalu. Naszym zdaniem instalacja wodociągowa - od przyłącza do budynku, łącznie z wodomierzami i zaworami w lokalach (odcinających lokale od pionów wodnych) - powinna stanowić nieruchomość wspólną. W związku z powyższym uważamy, że wymiana czy legalizacja wtórna wodomierzy powinna być finansowana z funduszu remontowego, a nie odrębnie przez użytkowników lokali mieszkalnych. Optymalnym rozwiązaniem jest zlecenie czynności legalizacyjnych wyspecjalizowanej firmie, gdyż pozostawienie obowiązku legalizacji wodomierzy lokalowych użytkownikom lokali mogłoby spowodować niepotrzebne komplikacje w rozliczaniu zużycia wody. Czy wodomierze lokalowe mogą być zaliczone do części wspólnej budynku? Czy wymiana lub legalizacja wtórna mogą być finansowane z funduszu remontowego? Czy zarząd spółdzielni może żądać od użytkowników lokali spółdzielczych w naszym budynku ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu nowych wodomierzy lokalowych? (nazwisko znane redakcji)
- Zgodnie z przepisem art. 547 kodeksu cywilnego w przypadku, gdy statut spółdzielni (albo przyjęte przez walne zgromadzenie zasady pokrywania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi lub zasady gospodarowania funduszem remontowym) nie stanowi w sposób jednoznaczny inaczej, spółdzielnie obciążają koszty wydania, a w szczególności koszty "zmierzenia, zważenia i opakowania rzeczy". Tym samym licznik wody, lub centralnego ogrzewania zainstalowany w lokalu jest własnością spółdzielni i koszty jego legalizacji ponosi spółdzielnia, oczywiście aktywując je do kosztów utrzymania danej nieruchomości. Niektóre spółdzielnie mieszkaniowe w przyjętych zasadach tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym aktywują te wydatki w ciężar funduszu remontowego. Proszę nie zapominać, że spółdzielnia to są jej członkowie rozliczający się poszczególnymi nieruchomościami, czego jednoznaczny wyraz dali posłowie, dokonując 14 czerwca 2007 r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Domaganie się od członków spółdzielni wnoszenia dodatkowych opłat związanych z legalizacją czy zakupem wodomierzy nie mieści się w dyspozycji art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, natomiast pokrywanie kosztu zakupu wodomierzy ze stawki eksploatacyjnej lub funduszu remontowego, jest właściwym rozwiązaniem.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA