fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynagrodzenia z funduszy unijnych są wolne od podatku

Środki z bezzwrotnej pomocy UE korzystają ze zwolnienia z podatku, nawet gdy programy pomocowe są prefinansowane z budżetu państwa
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w nieprawomocnym wyroku z 13 czerwca br. (I SA/Kr 1555/06). Jest to wykładnia odmienna od przyjętej przez ministra finansów w urzędowej interpretacji przepisów z 30 sierpnia 2006 r. (DD6-8213-8/06/ DZ/412).Spór dotyczył treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zwalnia z opodatkowania m.in. pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy UE dochody podatników, którzy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z tej pomocy. Na tej podstawie wolne od podatku są m.in. wynagrodzenia pracowników finansowane z funduszy unijnych.Minister finansów stwierdził jednak, że zwolnienie to nie ma zastosowania do środków pomocowych z funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizację projektów objętych Narodowym Planem Rozwoju (w perspektywie finansowej 2004 - 2006). Pochodzą one co prawda z budżetu UE i są środkami publicznymi, ale - według MF - trzeba wziąć pod uwagę złożoną proce...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA