fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieściągalność musi być udokumentowana

Nieściągalne należności, których nieściągalność nie została udokumentowana, nie są kosztem uzyskania przychodu z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie umowy ubezpieczenia ryzyka kupieckiego. Nie wiążą się bowiem z tym przychodem. Kosztem podatkowym są jedynie wydatki na rzecz ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia. Tak orzekł WSA w Gliwicach 9 maja br. (III SA/Gl 93/07).
Spółka złożyła wniosek o interpretację prawa podatkowego. Przedstawiła następujący stan faktyczny: zawarła umowę ubezpieczenia ryzyka kupieckiego, na podstawie której w razie nieotrzymania należności wynikających z jej umów z kontrahentami otrzymuje odszkodowanie. Jednocześnie wyzbywa się prawa do późniejszej windykacji tych należności. Zdaniem spółki otrzymane odszkodowanie jest przychodem, natomiast wartość należności, za którą zostaje wypłacone odszkodowanie, jest kosztem uzyskania przychodów. Dyrektor izby skarbowej zgodził się ze spółką w kwestii przychodu. Odnosząc się do kosztów, wskazał, że są nimi tylko kwoty nieotrzymanych należności udokumentowanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o CIT - m.in. postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego lub odpowiednim postanowieniem sądu z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.Spółka argumentowała, że po wyzbyciu się prawa do windykacji nie je...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA