fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak odróżnić reprezentację od wydatków reklamowych

Wydatki na reprezentację nie są kosztem podatkowym. Wydatki na reklamę są nim w całości. Jak odróżnić oba rodzaje kosztów? W praktyce może to być bardzo trudne
Do końca 2006 r. za koszty uzyskania przychodów nie uznawało się kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25 proc. przychodów, chyba że reklama była prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Jednocześnie wydatki na reprezentację i reklamę musiały spełniać ogólne warunki umożliwiające zaliczenie ich do kosztów podatkowych. Kosztami takimi były bowiem tylko koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych wart. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).Od 1 stycznia 2007 r. nie uznaje się za koszty podatkowe kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof). Wydatki na reklamę mogą być natomiast zaliczane do kosztów w całości i to niezależnie od tego, czy reklama ma ch...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA