Ostatnia szansa, aby uniknąć rozprawy

Możesz rozwiązać spór z pracownikiem, nie angażując w to sądu pracy. Unikniesz rozprawy i dodatkowych kosztów, jeśli przed wszczęciem procesu wezwiesz zatrudnionego do dobrowolnej zapłaty.
Przywilej ten dotyczy obu stron - zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Są to czynności tzw. ostatniej szansy, które nie dopuszczą do procesu, określają jego przebieg oraz ułatwiają samodzielne przedstawianie i udokumentowanie stanowisk stron w procesie.Spór między pracodawcą a pracownikiem rozwiąże wezwanie pozwanego do zapłaty należności lub długu, ale pod warunkiem, że zostanie całkowicie spełnione. Jest to pismo, które składa się przed procesem.Nieco inaczej jest przy wniosku dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych oraz pełnomocnictwa zgłaszanego przez strony. Te można wnosić zarówno przed, jak i w trakcie toczącej się sprawy.Wszystkie jednak trzeba sporządzić właściwie, zachowując wszelkie terminy i procedurę. Wniesione niewłaściwie albo z błędami zamiast pomóc, utrudnią postępowanie.SZEF WZYWA PRACOWNIKA, ABY ZAPŁACIŁ DŁUGPracownika, który nie spełnił wymaganego świadczenia lub pobrał nienależne mu pieniądze, pracodawca powinien naj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL