Mało swobody przy przyjęciu innej pracy

Czy pracodawca może zawrzeć w umowie o pracę punkt zakazujący pracownikowi podejmowania jakiejkolwiek pracy w jakiejkolwiek formie (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło itd.) w innych firmach. Chodzi tu o wszystkie firmy, nie tylko konkurencyjne. Czy taka klauzula obowiązuje pracownika, czy jest sprzeczna z prawem? Spotkałem się z opinią, że narusza ona konstytucyjną wolność podejmowania pracy, która może być ograniczona tylko ustawą (np. umowy o zakazie konkurencji w k.p.). Jeśli taki punkt narusza prawo, to czy jest całkowicie nieważny, czy też należy uznać, że intencją stron był zakaz podejmowania pracy w konkurencyjnych firmach i w tej części obowiązuje pracownika. Jakie mogą być konsekwencje naruszenia tego zakazu? Czy zamiast takiego punktu pracodawca może go zastąpić np. zobowiązaniem, aby na pracę w każdej innej firmie (konkurencyjnej lub nie) pracownik uzyskiwał pisemną zgodę? Odpowiada Bartłomniej Raczkowski, adwokat, partner w Kancela...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL