fbTrack

Zleceniobiorca musi czasami zrobić badania lekarskie

Zatrudnionym na umowy cywilnoprawne musisz zapewnić bezpieczne warunki pracy tak jak pozostałym pracownikom. Nie ma jednak obowiązku, aby wysyłać ich na badania lekarskie
- Zatrudniliśmy osoby na umowy cywilnoprawne. Cześć z nich będzie pracowała przy produkcji. Czy musimy zapewnić im odpowiednie warunki bhp tak jak zatrudnionym na umowy o pracę? Czy zleceniobiorcy też muszą przejść badania lekarskie? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Mimo że kodeks pracy reguluje stosunki prawnopracownicze, to przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się również do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z art. 304 k.p. Jeżeli zatem firma przyjmuje kogoś na umowę-zlecenie lub o dzieło, to zgodnie z art. 207 k.p. musi:-organizować pracę w sposób bezpieczny i higieniczny,-zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad bhp; w tym wypadku szef musi kontrolować, czy są one prawidłowo realizowane, a jeżeli nie -usuwać na bieżąco uchybienia w ich wykonywaniu,-zapewnić wykonywanie nakazów czy poleceń np. Państwowej Inspekcji Pracy,-zapewnić wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy.Art. 304 k.p. określa ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL