fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Absolwenci będą mieli większe szanse na pracę

Młodzi ludzie, którzy ukończą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, mają być zatrudniani na szczególnych warunkach. Senat przygotowuje projekt ustawy przewidującej zachęty dla przedsiębiorców w przyjmowaniu ich do pracy
Z ułatwień w poszukiwaniu pracy i zakładaniu własnej działalności gospodarczej mają skorzystać absolwenci, którzy mają więcej niż 18 lat i nie ukończyli jeszcze 30.Pracodawca, który zdecydowałby się na zatrudnienie młodego człowieka wciągu roku od ukończenia przez niego nauki na co najmniej dwa lata, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz za wynagrodzenie nie mniejsze od minimalnego, mógłby liczyć na refundację części kosztów takiego etatu. Projektodawcy zakładają, że przez pierwszy rok przedsiębiorca dostawałby zwrot pełnych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, jakie odprowadził od pensji absolwenta. W drugim roku mógłby liczyć na zwrot 75 proc. składek, jakie zapłacił przez pierwsze sześć miesięcy, i 50 proc. składek za pozostałą część roku.W zamian za zwrot składek ubezpieczeniowych pracodawca miałby wiele obowiązków wobec absolwenta. Przed jego zatrudnieniem musiałby przedstawić w urzędzie pracy plan nauki zawodu,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA