fbTrack

Praca, emerytury, renty

Kiedy wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Dorota Igielska, radca ministra w Departamencie Spraw Nauczycielskich w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Nieznane
- Mam 30 lat stażu pracy, a w tym 25 lat przy szkolnej tablicy. Na wcześniejszą emeryturę zamierzam przejść dopiero za pięć lat. Czy wtedy warunki naliczania emerytury będą podobne do tych w bieżącym roku. Czy stracę na wysokości emerytury, nie przechodząc na nią teraz?
Jeśli czytelniczka złoży wniosek o wcześniejszą emeryturę dla nauczyciela w przyszłym roku lub za pięć lat, to ZUS naliczy ją według zasad, które obowiązują obecnie, czyli w 2007 r. Emerytura będzie składała się z dwóch składników: - 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku,
- części będącej wynikiem relacji stażu pracy do podstawy wymiaru. Ta ostatnia zależy od wysokości zarobków. Jeśli chodzi natomiast o staż pracy, to zwiększą się okresy składkowe o pięć lat, bo czytelniczka będzie pracowała o pięć lat dłużej. Nie ma zatem powodów do obaw, że za pięć lat emerytura przysługująca na podstawie art. 88 Karty nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982 r., DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) będzie liczona według innych zasad wymiaru świadczenia niż przedstawione i teraz obowiązujące. - Czy wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury dla nauczyciela muszę złożyć już teraz, mimo że na nią nie przechodzę? Nie Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli czytelniczka ma wymagany do przyznania emerytury 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, to wniosek o świadczenie może złożyć w 2007 r. albo w latach następnych. Nawet gdy złoży wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury teraz, to i tak ZUS rozpatrzy go negatywnie. A to dlatego, że czytelniczka nie rozwiązała stosunku pracy. Ten natomiast trzeba rozwiązać wtedy, gdy zapadnie decyzja o przejściu na emeryturę. - Mam 30 lat pracy nauczycielskiej i mogę przejść na wcześniejszą emeryturę. Wstrzymuję się jednak z tą decyzją. A co się stanie, jeśli nie podejmę jej do końca 2007 r. Czy będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę z art. 88 Karty nauczyciela w następnych latach? Tak Jeżeli czytelniczka do końca 2007 r. nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury, to będzie mogła z niej skorzystać w następnych latach. Różnica jest taka, że nabycie prawa do wcześniejszej emerytury oznacza, że spełniając warunki dotyczące ogólnego stażu pracy i stażu pracy nauczycielskiej, nie musi rozwiązywać stosunku pracy do 31 grudnia 2007 r. Może to uczynić w latach następnych. Zakończenie zatrudnienia (rozwiązanie stosunku pracy) jest niezbędne natomiast do tego, aby uzyskać pozytywną decyzję emerytalną i faktycznie przejść na to świadczenie. - Nauczyciel odszedł na emeryturę 31 sierpnia 2007 r., a 1 września już jako emeryt podpisał nową umowę o pracę na czas określony do 15 stycznia 2008 r. W związku z ostatnią nowelizacją Karty nauczyciela 14 września pedagog złożył wniosek o powrót do pracy. Czy musimy go ponownie zatrudnić na dotychczasowym stanowisku? A co mamy zrobić z wydanym świadectwem pracy? Czy trzeba je anulować? Zgodnie z art. 2 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Karta nauczyciela (DzU nr 158, poz. 1103) nauczyciele, którzy od 1 stycznia do 31 sierpnia 2007 r. rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę nauczycielską, mogli do 14 września br. złożyć pracodawcy oświadczenie o chęci powrotu na dotychczasowe stanowisko. Wówczas dyrektor szkoły musi ponownie nawiązać stosunek pracy z nauczycielem, jeżeli: - na tym stanowisku nie zatrudnił innej osoby, - przywrócenie stosunku pracy uzasadnia wymagana ilość godzin nauczania danego przedmiotu w szkole. Ponowne nawiązanie stosunku pracy nie wymaga anulowania wydanego świadectwa pracy. Jeżeli zatem nauczyciel otrzymał już decyzję przyznającą emeryturę, a chciałby wycofać wniosek złożony w ZUS, może to uczynić, o ile od daty otrzymania decyzji nie upłynęło jeszcze 30 dni. Jeżeli natomiast nauczyciel nie chce wycofać wniosku o emeryturę lub upłynął termin umożliwiający jego wycofanie, to o tym, czy będzie pobierał emeryturę, zadecyduje wysokość osiąganego przez niego wynagrodzenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL