fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Składki na PIT-11

- Jaki dokument będzie dla celów rozliczenia z polskim urzędem skarbowym dowodem opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę? - pyta czytelniczka DF
PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, którą pracodawca powinien sporządzić za dany rok podatkowy zgodnie z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy w niej wykazać wysokość uzyskanego przez pracownika dochodu z pracy wykonywanej za granicą oraz potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli pracownik podlegał polskiemu ustawodawstwu w zakresie tych ubezpieczeń (patrz ramka poniżej). W PIT-11 w części E w poz. 81 wykazuje się "potrącone składki na ubezpieczenia społeczne", a w poz. 82 - "składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru". Pamiętajmy, że w PIT-11 wykazujemy jedynie składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika i odpowiednio składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane z wynagrodzenia brutto. Jeśli składki za pracowników opłaca w całości pracodawca, wówczas nie należ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA