fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadectwo pracy musi dostać każdy pracownik odchodzący z firmy

Jeżeli pracownik nie zgadza się z treścią świadectwa pracy lub zatrudniający nie chce mu go wydać, można zmusić pracodawcę, aby wydał dokument z prawdziwą treścią i w czasie przewidzianym przez prawo
Pracownik, który rozstał się z pracodawcą, niezależnie od tego, czy sam wypowiedział umowę czy odszedł za porozumieniem stron bądź w innym trybie zakończył stosunek pracy, musi otrzymać świadectwo pracy. Nie trzeba wzywać pracodawcy do wydania tego dokumentu.Wyjątek stanowi sytuacja, w której dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej. W takiej sytuacji wydaje świadectwo na wyraźne żądanie pracownika.Przepisy dotyczące świadectwa pracy zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez niego na piśmie -w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Zdarza się, że pracodawca nie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA