fbTrack

Postanowienie angażu lub cała umowa mogą niekiedy okazać się nieważne

Jeśli w umowie o pracę umieścisz postanowienia mniej korzystne, niż gwarantują to przepisy prawa pracy, będą one nieważne z mocy prawa. I nie jest to jedyny przypadek, który wywołuje taki skutek
Wprawdzie obowiązuje zasada swobody umów, ale nie jest ona nieograniczona. Pracodawca i pracownik mogą ułożyć łączący ich stosunek według swojego uznania, jednak jego treść lub cel nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie i zasadom współżycia społecznego (art. 353kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kodeksu pracy). Naruszenie tych granic powoduje nieważność postanowień umowy (art. 58 k.c. wzw. z art. 300 k.p.).Przy umowach o pracę te granice zostały dodatkowo wzmocnione przez przepisy kodeksu pracy i jego aktów wykonawczych. Postanowienia umowy przewidujące mniej korzystne rozwiązania od ich regulacji są z mocy prawa nieważne. Zastępują je automatycznie przepisy prawa regulujące dany obszar, np. wynagrodzenie czy czas pracy (art. 18 k.p.).Na tym nie koniec. Umowa o pracę może zawierać korzystniejsze rozwiązania niż ogólne regulacje prawne, ale i w tym wypadku trzeba uważać. Jeżeli warunki będą nazbyt preferencyjne, mog...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL