fbTrack

Urzędy wyrzucają z kosztów doradztwo przy zaniechanych inwestycjach

Usługi doradcze związane z zakupem środków trwałych można rozliczyć w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Urzędy kwestionują natomiast wydatki na analizy dotyczące inwestycji, których nie zrealizowano
O rozliczeniu wydatków na usługi doradcze związane z nabyciem środków trwałych mówi art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop). Przepis ten za cenę nabycia uważa nie tylko kwotę należną zbywcy, ale również pozostałe koszty związane z zakupem, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia czy też montażu. Ponieważ sformułowanie "w szczególności" oznacza, że katalog wydatków zwiększających cenę nabycia jest otwarty, można do nich zaliczyć również wydatki na ekspertyzy, analizy i badania związane z kupowanym środkiem trwałym.Potwierdzają to interpretacje urzędów skarbowych. Przykładowo do [b]Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej (postanowienie z 15 kwietnia 2005 r., PD/423-13/05/22091)[/b] trafiło zapytanie podatnika, czy wydatki na opracowanie biznesplanu i doradztwo kredytowe związane z planowanym zakupem nieruchomości można rozliczyć w kosztach w momencie poniesienia? Odpowiadając, urząd skarbowy podk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL