fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychód należny powstaje w roku zawarcia umowy sprzedaży

Przychód należny, o którym mowa wart. 12 ust. 3 ustawy o CIT, powstaje w roku zawarcia umowy sprzedaży. Dla celów podatkowych nie mają znaczenia ustalenia między stronami, dotyczące późniejszych rozliczeń finansowych -orzekł NSA17 lipca br. (IIFSK926/06).W 1999 r. podatnik zawarł umowę sprzedaży nieruchomości, ustalając w odrębnej umowie późniejszy termin uregulowania należności. Spółka uznała, że w tym wypadku przychód należny z tytułu sprzedaży powstanie w roku, w którym należność stanie się wymagalna.Zarówno organy podatkowe, jak i WSA zakwestionowały stanowisko podatnika, uznając, że przychód powinien być rozpoznany w roku zawarcia niekwestionowanej co do swej skuteczności umowy.Podatnik złożył skargę kasacyjną, podtrzymując swoje stanowisko. NSA przychylając się do argumentacji WSA, wskazał na konieczność rozgraniczenia prawa prywatnego i publicznego. Na gruncie prawa prywatnego strony mogą, korzystając ze swobody umów, dowolnie usta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA