fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychody dzielimy proporcjonalnie do udziału w zysku

Jak opodatkować dochody wspólników spółki kapitałowej, jeśli jeden z nich jest osobą fizyczną, a drugi prawną (np. spółką z o.o.)
Może być z tym problem ze względu na to, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych operują różnymi pojęciami.Z pierwszej (art. 8 ust. 1) wynika, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Druga w art. 5 mówi, że tego rodzaju przychody łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały w przychodach są równe. Według tych zasad między wspólników dzieli się też koszty podatkowe, wydatki niebędące takimi kosztami, ulgi oraz obniżki dochodu i podatku.Gdy wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi, nie ma problemu. A jak podzielić przychody i koszty, gdy tak nie jest, skoro updof mówi, że proporcjonalnie do udziału w zysku, a updop - że proporcjonalnie d...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA