fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skarga kasacyjna firmy Joop! okazała się skuteczna

Używanie znaku towarowego przez pięć lat należy liczyć od daty jego zarejestrowania, a nie od zgłoszenia wniosku o rejestrację - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny
Największa niemiecka firma perfumeryjna Joop! GmbH z Hamburga przekonała NSA, że niekorzystny dla niej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest wadliwy.Joop! GmbH, oferujący luksusowe marki perfum, zażądał w 2004 r. unieważnienia znaku Juupi! Zgłosiła go w1995 r. iw1998 r. zarejestrowała w Urzędzie Patentowym spółka jawna Aquarel z Warszawy. Niemiecka firma twierdziła, że między Joop! i Juupi! istnieje mylące podobieństwo, ale to Joop!, zarejestrowany wcześniej w trybie rejestracji międzynarodowej, jest długo używany, ma renomę i pierwszeństwo.UP odmówił unieważnienia spornego znaku. Artykuł 165 prawa własności przemysłowej przewiduje, że nie można o to wystąpić, jeżeli przez pięć kolejnych lat używania znaku wnioskodawca był tego świadom i nie protestował. UP, a potem WSA nie uwierzyły, że Jopp! GmbH zauważył istnienie znaku Juupi! dopiero w 2004 r., kiedy zawiadomiła go o tym Izba Celnawe Wrocławiu. Nie przedstawił też dostatecznych dowo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA