fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Mianowani mogą pracować do 65. roku życia

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Nabycie praw do emerytury może być podstawą do zwolnienia pracownika mianowanego, jeśli ukończył 65 lat
Sytuacje, w których może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym, określa znowelizowany art. 55 ust. 1 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5273B2D8E9275748A8D0EB96AD1EF584?id=292862]ustawy o pracownikach samorządowych[/link].
Przepis w nowym brzmieniu zaczyna obowiązywać 21 grudnia 2010 r. Nowe zasady przechodzenia na emerytury pracowników mianowanych będą stosowane do 31 grudnia 2011 r. Jak bowiem wynika z treści art. 54 ust. 1 omawianej ustawy, stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania przekształca się 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
[srodtytul]Konsekwencje wyroku sprzed lat[/srodtytul]
Wprowadzona [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=384686]ustawą z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych[/link] nowelizacja art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
[b]W wyroku z 5 grudnia 2000 r. TK[/b] stwierdził niezgodność z konstytucją art. 10 ust. 1 pkt 5 nieobowiązującej już ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. Przepis ten stanowił, że rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie nabycia prawa do renty lub emerytury. Z przepisu tego wynikało, że pracodawca mógł wypowiedzieć stosunek pracy pracownikowi mianowanemu – kobiecie pięć lat wcześniej niż mężczyźnie. W konsekwencji TK stwierdził, że taka konstrukcja narusza art. 32 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C986F222C0826E85C2E2623EC176706C?id=77990]konstytucji[/link]. Zgodnie z jego treścią: “Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
Niekonstytucyjne treści zostały przez ustawodawcę przeniesione z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z 1990 r. do art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2008 r. o pracownikach samorządowych. Wchodząca 21 grudnia 2010 r. nowelizacja błąd ten naprawia.
[srodtytul]Skutki nowelizacji[/srodtytul]
Pracodawca samorządowy nie będzie mógł zwolnić mianowanej pracownicy, która nabyła prawo do emerytury przed ukończeniem przez nią 65. roku życia. Nie oznacza to jednocześnie, że kobieta będzie musiała obligatoryjnie pracować do tego momentu.
Skutkiem zmiany przepisów jest to, że rozwiązanie stosunku pracy z mianowaną urzędniczką, która nabyła prawo do emerytury i ukończyła 60 lat, będzie mogło nastąpić tylko i wyłącznie za jej zgodą. Zgoda taka nie będzie wymagana dopiero w sytuacji, gdy pracownica ukończy 65 lat.
[ramka][srodtytul]Kiedy można zwolnić mianowanego[/srodtytul]
Do 1 stycznia 2012 r. rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem samorządowym może nastąpić z następujących przyczyn:
~~ likwidacja lub reorganizacja jednostki, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko;
~~ niezawiniona utrata uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
~~ stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko;
~~ utrata nieposzlakowanej opinii;
~~ od 21 grudnia 2010 r. – osiągnięcie wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury albo nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
W wymienionych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.[/ramka]
[i]podstawa prawna: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=384686]ustawa z 22 października 2010 r. DzU nr 229, poz. 1494[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA