fbTrack

Z wolnego na naukę korzysta tylko aplikant

Zatrudnionego aplikanta radcowskiego musisz zwolnić z pracy na czas zajęć szkoleniowych. Korzysta on także z 30 dni płatnego urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Nie wolno ci przy tym uszczuplić mu wynagrodzenia. Natomiast kandydat może liczyć jedynie na wolne, gdy zdaje egzamin konkursowy, czyli rozpoczynający aplikację
- Pracownik przygotowuje się do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską. Z art. 34 ustawy o radcach prawnych wynika, że pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich przysługuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych odbywanych poza siedzibą jednostki organizacyjnej. Ponadto art. 36 tej ustawy ustanawia prawo pracownika do 30 dni kalendarzowych płatnego urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, aby uczestniczył w egzaminie konkursowym i radcowskim. Czy jako pracodawca mam prawo nie zwolnić go od pracy lub nie udzielić urlopu na przygotowanie się do egzaminu albo nie wypłacić wynagrodzenia za dni, w których aplikant uczestniczy w zajęciach szkoleniowych? Czy mogę wymagać, aby aplikant odpracował dni lub godziny, w które nie ma go w pracy, bo odbywał praktykę w sądzie lub uczestniczył w szkoleniu?...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL