fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Abonament medyczny obciążony składkami

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany w firmie z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wykluczamy jednak z niej wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Także kilkanaście rodzajów wypłat wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz.1106 ze zm.). W katalogu tym nie figuruje abonament medyczny zakupiony przez zakład dla zatrudnionego, uprawniający do darmowych świadczeń zdrowotnych w prywatnej klinice. Dlatego od wartości abonamentu trzeba opłacać składki.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA