Nawet 50 lat trzeba przechowywać papiery ubezpieczeniowe

Jeśli pracodawca rozlicza się z ZUS za pomocą programu Płatnik, to powinien przechowywać papierowe kopie elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych, i to nawet kilka lat
Czas ich gromadzenia wynosi 5 lub 10 lat i zależy od rodzaju dokumentu. Z przepisów ubezpieczeniowych wynika jednak, że ZUS może żądać przedstawienia dowodów opłacania składek nawet po wymaganym terminie ich gromadzenia. Dlatego namawia płatników, aby trzymali je jak najdłużej.Zasadniczo płatnik, który zgłasza osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na druku ZUS ZUA albo tylko do zdrowotnego (na formularzu ZUS ZZA), musi przechowywać dokumenty zgłoszeniowe przez 5 lat. Płatnicy rozliczający składki za co najmniej 5 osób, którzy muszą elektronicznie zgłaszać osoby do ubezpieczeń, mają dodatkową fatygę. Nie wystarczy bowiem, że zgłoszenia przechowają na nośnikach elektronicznych. Powinni też sporządzić formularze w formie pisemnej. Dokumenty opatrzone własnoręcznymi podpisami osób zgłoszonych do ubezpieczeń także przechowują 5 lat. Wynika to z art. 36 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Przedsiębiorca rozliczający co miesiąc skład...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL