fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wspólnik spółki cywilnej nie musi bać się grzywny za błędy w VAT

Niefortunny przepis w kodeksie karnym skarbowym powoduje, że nie można karać wspólników spółek cywilnych, którzy nieprawidłowo rozliczyli VAT
O wątpliwościach związanych z tą sprawą pisaliśmy już w "Rz" z 18 sierpnia ub. r. Teraz korzystne dla podatników stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 26 kwietnia br. (I KZP 7/07).Chodzi o znowelizowany półtora roku temu art. 9 § 3 kodeksu karnego skarbowego (dalej k.k.s.). Przytoczmy go w całości: "Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną".Sprawami gospodarczymi spółki cywilnej zajmuje się jej wspólnik. Ale czy sama spółka "mieści się" w tym przepisie? Na pewno nie jest osobą fizyczną ani prawną, pozostaje nam więc trzecia kategoria. Jednak Sąd Najwyższy stwierdził wyraźnie - spółka cywilna nie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA