fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Sejm zgodził się na podwyżkę VAT

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Posłowie przegłosowali zmiany, które mają nas uchronić przed zbyt dynamicznym przyrostem zadłużenia i przekroczeniem progu 55 proc. długu w relacji do PKB
Posłowie przegłosowali zmiany proponowane w ustawie okołobudżetowej.
Od nowego roku czeka nas więc wzrost podatku VAT o 1 pkt proc. na kolejne trzy lata. Stawki będą wynosić 23, 8 i specjalna 5 proc. na żywność, książki i czasopisma specjalistyczne. Poza tym obniżce ulegnie zasiłek pogrzebowy z obecnych 6 tys. 395,7 zł do 4 tys. zł. Ponadto ustawa wprowadza ulgi w przejazdach dla studentów na przejazdy koleją i autobusami - w wysokości 49 proc. i 51 proc. Za przyjęciem ustawy głosowało 220 posłów, 190 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Najwięcej, bo 5 mld zł - jak wyliczył resort finansów - budżet zyska na podniesieniu o jeden punkt procentowy stawki podatku VAT. Kolejne ponad 865 mln zł ma pozostać w budżecie dzięki obniżeniu zasiłku pogrzebowego. Minister finansów wyliczył, że dzięki temu w skali 10 miesięcy 2011 r. - czyli od marca do grudnia wypłaty w ZUS spadną o 720,9 mln zł, a w KRUS o 141,4 mln zł. Natomiast proponowane zmiany dotyczące obniżenia wysokości zasiłków pogrzebowych dla służb mundurowych zmniejszą wydatki budżetu państwa o ok. 3,8 mln zł.
Ustawa okołobudżetowa przewiduje także zamrożenie wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ich pensje zostaną utrzymane na poziomie z roku 2008. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy we wrześniu 2011 roku mogą liczyć na podwyżkę. Utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2008 r. spowoduje też utrzymanie na tym samym poziomie uposażeń i diet parlamentarnych posłów i senatorów, których wysokość jest uzależniona właśnie od wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu. Poza tym w całej administracji państwowej z początkiem 2011 r. pensje zostają zamrożone.
Nie wszystkie propozycje resortu finansów i rządu spotkały się jednak z aprobatą posłów - Sejm wykreślił z ustawy punkt, który przewidywał likwidację obniżonych stawek akcyzy, nakładanej na paliwa silnikowe zawierające powyżej 2 proc. biokomponentów oraz tzw. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa.
Za sprawą PSL przeszły natomiast propozycje, by utrzymać w 2011 r. ulgi w akcyzie dla biopaliw, a w 2012 r. utworzyć fundusz promocji wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw. Sprzeciwiała się temu sejmowa komisja finansów publicznych.
Inne zmiany, jakie czekają nas od nowego roku, które wprowadza nowa ustawa dotyczą likwidacji możliwości nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych m.in. Lasom Państwowym, PAN, szkołom publicznym i zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi. Agencja nie będzie też mogła nieodpłatnie przekazywać ziemi samorządom, z wyjątkiem nieruchomości należących do Agencji Nieruchomości Rolnych, zajętych pod drogi gminne lub wojewódzkie i przeznaczone pod drogi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
- Taka propozycja pojawiła się podczas obrad komisji i została przez nas pozytywnie zaopiniowana - wyjaśnił "Rzeczpospolitej" Paweł Arndt, szef komisji finansów publicznych. Agencja będzie więc mogła bez przetargu zamieniać grunty z dzierżawcami nieruchomości należących do Agencji. Posłowie odrzucili wniosek mniejszości zgłoszony przez SLD, by ANR mogła nieodpłatne przekazywać grunty publicznym szkołom wyższym. Przyjęli natomiast poprawkę PO, która zdejmuje z operatorów telekomunikacyjnych obowiązek indywidualnego informowania swoich klientów o zmianie cennika lub warunków umowy, jeżeli zmiana ta wynikałaby z wprowadzenia nowych stawek VAT. Informację o nowych cennikach operatorzy będą musieli jednak podać do publicznej wiadomości. Przeszła też poprawka SLD, by państwowe jednostki, które prowadzą szkoły na oddzielnym rachunku gromadziły dochody uzyskiwane m.in. za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ze spadków, zapisów i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, świadczenia usług, czy też z opłat egzaminacyjnych.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA