Prawo w firmie

Niejasne przepisy utrudniają życie pracodawcom

Zatrudniając pracowników, co i rusz natrafisz na różne pułapki. Najczęściej wynikają one z nieznajomości przepisów, ale są także skutkiem niejasnych regulacji i różnych ich interpretacji przez urzędy i sądy. Przy wielu zagadnieniach związanych z przepisami o czasie i miejscu pracy, zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeniach czy urlopach wypoczynkowych wątpliwości mają też eksperci i komentatorzy. W niektórych sprawach opinia Państwowej Inspekcji Pracy jest też odmienna od orzeczeń sądów powszechnych czy Sądu Najwyższego. Prezentując te zagadnienia i ostatnie stanowiska PIP, podpowiadamy pracodawcom, jak stosować wątpliwe regulacje
Możesz być w kropce, gdy będziesz musiał zrekompensować pracę nadliczbową odbywającą się w dni wolne od pracy dla pracownika lub w niedziele i święta, jeśli za te dni nie otrzymał on innego dnia wolnego. Wątpliwości dotyczą ilości dodatków.Według Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej praca w takie dni oznacza wypłatę - oprócz normalnego wynagrodzenia -dwóch 100-proc. dodatków: jednego za każdą godzinę pracy przekraczającą średniotygodniową normę czasu pracy (art. 1511 § 1 lit. b k.p.), a drugiego - właśnie za pracę w niedzielę i święto, jeśli nie dostał w zamian innego dnia wolnego (art. 15111k.p.).Natomiast 15 lutego 2006 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (IIPZP 11/05), z której wynika przeciwny wniosek. Uznał bowiem, że jeśli w okresie rozliczeniowym pracodawca nie udzielił innego dnia wolnego w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto, to pracownikowi za każdą godzinę takiej pracy prz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL