fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatkowy urlop macierzyński wyłącznie na wniosek

Matka ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i pobierania za ten czas zasiłku. Aby tak się stało, musi złożyć pracodawcy wniosek z siedmiodniowym wyprzedzeniem
Zgodnie z art. 29 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7DF03A95F82866F5439E45BB8F90D51A?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link] zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.Od 1 stycznia 2010 r. także za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.Świadczenie to przysługuje zarówno ubezpieczonym będącym pracownikami korzystającym z tych urlopów, jak również innym osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, które pracownikami nie są. Przykładowo wymienić można opłacających składki z tytułu prowadzenia działalności ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA