Dwie umowy z tym samym pracownikiem - podwójne koszty i ulga?

www.sxc.hu
[b]Pracownik zatrudniony jest u jednego pracodawcy na dwóch odrębnych stanowiskach na:- 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na zastępstwo (ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym),- 1/2 etatu na umowę o pracę na czas określony ze stawką godzinową.Jak wygląda sprawa wynagrodzenia na liście płac u tej osoby - czy powinno być liczone razem z dwóch stosunków (koszty x 2,ulga x 1) czy powinno być liczone osobno, tzn. dla każdego stosunku pracy dwa razy?Jak rozliczać składki i zaliczkę na podatek - zsumować przychód czy nie?[/b]Mamy do czynienia z dwoma różnymi stosunkami pracy wiążącymi te same podmioty. Zawarcie każdej umowy z tym samym pracodawcą skutkuje nawiązaniem odrębnego stosunku pracy. Sytuacje tę należy traktować na równi z umowami zawartymi z różnymi pracodawcami.Tym samym, dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FC20E722F11E6FF508E2BB18D9F5792E?id=...
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL