fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Kiedy prawo miejscowe wchodzi w życie

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Rada planuje znowelizowanie uchwały ustalającą strefy płatnego parkowania w mieście oraz stawki opłat obowiązujące w tych strefach. Czy w uchwale tej można zapisać, że jej przepisy wejdą w życie w terminie siedmiu dni od publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym?
[b]Nie[/b]. Uchwała w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach jest niewątpliwie aktem prawa miejscowego. Dlatego też do jej publikacji i wejścia w życie należy stosować przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Zgodnie z art. 4 tej ustawy akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Termin ten może zostać wydłużony, jeśli tak stanowią przepisy tego aktu. W zasadzie termin wejścia w życie można odroczyć na dowolnie długi okres (np. rok).
Przepis ten dopuszcza również możliwość, aby przepisy aktu normatywnego niebędącego przepisem porządkowym weszły w życie w terminie krótszym niż 14 dni od dnia publikacji. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy ważny interes państwa wymaga wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
Jak podkreślił wojewoda mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 28 lipca 2010 r., trudno uznać, by wejście w życie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w gminie wiązało się z jakimkolwiek ważnym interesem państwa (LEX-S. HL. 0911-145/10).
[i]Podstawa prawna:
– art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AF5812D111709B386A02DC1310157E8C?id=340414]ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 17, poz. 95 ze zm[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA