Opcje powodują przychód w chwili zapłaty

www.sxc.hu
Moment rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych nie ma wpływu na powstanie przychodu – liczy się dzień otrzymania pieniędzy
[b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 112/10)[/b] nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym przez tamtejszą Izbę Skarbową w interpretacji prawa podatkowego (nr IPPB3/423-451/09-2/JB).W wydanym 21 września wyroku przyznał rację skarżącemu bankowi i uznał, że momentem powstania przychodu z instrumentów pochodnych nierzeczywistych, takich jak opcje, jest dzień faktycznej zapłaty.W wypadku takich instrumentów nie dochodzi do dostawy towaru, od ceny którego jest uzależniona wartość opcji. Realizacji transakcji dokonuje się poprzez rozliczenie w dniu wygaśnięcia opcji lub w dowolnym dniu od momentu zawarcia umowy do jej wygaśnięcia różnicy między sztywną, wcześniej umówioną ceną a bieżącą wartością rynkową określonego dobra – instrumentu bazowego.Transakcja ma więc charakter czysto rachunkowy, instrument bazowy jest jedynie czymś w rodzaju punktu odniesienia, a nie przedmiotem obrotu.Dyrektor izby skarbowej w interpretacji uznał, że ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL