Które przerwy w zatrudnieniu wliczają się do stażu

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Choć niekiedy podwładny ma przerwy w zatrudnieniu, niektóre zalicza się mu do stażu. Takie okresy mogą ważyć przy przyznawaniu konkretnych świadczeń
Z racji zatrudnienia, czyli wykonywania zadań na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.), pracownik może korzystać z wielu praw i świadczeń. Urlop wypoczynkowy czy staż niezbędny do uzyskania urlopu wychowawczego to przywileje powszechne wynikające z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link].Przepisy zakładowe mogą jednak dowolnie ustalać wewnętrzne świadczenia, np. nagrody jubileuszowe czy dodatki za wysługę lat. Najczęściej przysługują one wtedy, gdy pracownik udokumentuje odpowiedni staż zatrudnienia, i to w konkretnym zakładzie.Dlatego należy je wskazać precyzyjnie. Podobnie te okresy, za które takie bonusy się nie należą, oczywiście uwzględniając regulacje powszechne. Dzięki temu obie strony unikną zbędnych komplikacji i zdenerwowania przy ich przyznawaniu.[srodtytul]Bezrobocie i zasiłek[/srodtytul]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL