fbTrack

Z życia samorządów

Stypendia dla doktorantów

ROL, Bartosz Siedlik
Nawet 5 tys. złotych miesięcznie może wynieść stypendium dla każdego z lubuskich doktorantów
Umożliwia to przyjęty przez zarząd województwa projekt.
Głównym jego celem jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Stypendia doktoranckie skierowane są zarówno do uczestników studiów doktoranckich, jak i pracowników naukowych bądź innych osób, które mają wszczęty przewód doktorski. Podstawowym kryterium naboru jest przygotowywanie pracy doktorskiej w zakresie: - kierunków technicznych (m.in. matematyczno-statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, informatycznych),
- usług biznesowych (m.in. w zakresie inżynierii, rachunkowości i prawa, ICT, doradztwa w zarządzaniu, preorientacji zawodowej, wspierania przedsiębiorczości o niskiej i rosnącej wartości dodanej), - innych kierunków wsparcia działalności innowacyjnej (m.in. w zakresie ekonomii i administracji, nauk społecznych) określonych w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010 – 2015. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2012 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL