fbTrack

Kontrola z innej firmy może przenieść się do nas

Rzeczpospolita
Kontrolujący firmę mogą chcieć zweryfikować ustalony przez nich stan faktyczny bezpośrednio u kontrahentów kontrolowanego. I to nawet u tych, którzy już działalności nie prowadzą
Możliwość przeprowadzenia pewnych czynności bezpośrednio u kontrahenta kontrolowanego dają przepisy ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi organ podatkowy – w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową – może zażądać od wykonujących działalność gospodarczą kontrahentów kontrolowanego przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.Działania te są powszechnie nazywane kontrolą krzyżową, choć tak naprawdę są czynnościami sprawdzającymi organów podatkowych przeprowadzanymi przy okazji kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego u innego podatnika. Fakt ten pociąga za sobą ważne konsekwencje.[srodtytul]Bez uprzedzenia i limitów czasowych [/srodtytul]Przede wszystkim do przeprowadzenia kontroli krzyżowej nie jest wymagane zachowanie szczególnych procedur polegających na doręczeniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli czy też upoważni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL