fbTrack

Nieruchomości

Cesja książeczki bez podatku

Fotorzepa, Marcin Łobaczewski MŁ Marcin Łobaczewski
Otrzymujący książeczki w formie cesji nie zapłacą podatku. Jeśli jednak będzie to darowizna, nie wszyscy zostaną z niego zwolnieni
Sprawa dotyczyła podatku od nieodpłatnego przekazania oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.
Wydana interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie opierała się na pytaniu o podatek od cesji książeczki dokonanej w gronie najbliższej rodziny [b](IPPB2/436-198/10-4/AF)[/b]. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe nieodpłatne przekazanie książeczki może nastąpić w formie cesji, która w zależności od konkretnych okoliczności będzie posiadała cechy darowizny albo też nie [b](Izba Skarbowa w Warszawie w omawianej sprawie oraz w interpretacji nr IPPB2/436-321/08-4/MZ)[/b]. Fiskus uznaje, że umowę cesji można uznać za darowiznę, jeśli zawiera oświadczenie darczyńcy o darowaniu oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.
Wśród wymienionych w art. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71065]ustawy o podatku od spadków i darowizn [/link]źródeł nabycia rzeczy i praw podlegających opodatkowaniu wymieniona została ta umowa, cesja natomiast jest co do zasady zwolniona z podatku. W związku z tym określenie charakteru prawnego konkretnej cesji ma zasadnicze dla podatników znaczenie. [b]Zgodnie z interpretacją, jeśli cesja nie jest darowizną, na podatniku nie spoczywają żadne obowiązki wobec fiskusa.[/b] Sytuacja się komplikuje w drugim z możliwych wariantów: cesji będącej jednocześnie darowizną. Jeśli obdarowany i darczyńca należą do najbliższej rodziny, np. rodzeństwo, rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki, również są zwolnieni z podatku, ale pod warunkiem że powiadomią urząd skarbowy o zawartej umowie w terminie sześciu miesięcy. Najbliższą rodzinę określa się „podatkową grupą zerową”. Poza nią ustawa wyróżnia jeszcze trzy grupy, którym przyznaje zwolnienia w różnej wysokości, w zależności od stopnia spokrewnienia darczyńcy z obdarowanym. Ulgi polegają na ustaleniu kwoty wolnej od podatku w wysokości uzależnionej przynależnością do określonej grupy podatkowej oraz na ustaleniu różnych stawek podatku – od 3 proc. dla niewielkich kwot w pierwszej grupie do 20 proc. dla dużych sum w grupie trzeciej. Jeżeli obdarowany nie dochowa obowiązku powiadomienia urzędu skarbowego o zawartej umowie darowizny w ramach grupy zerowej, będzie musiał zapłacić podatek w wysokości ustalonej na zasadach dla grupy pierwszej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL